Väder

Regler

farligt-gods

Farligt gods

På vägfärjor gäller begränsningar för transport av ämnen som klassificeras som farligt gods. Det kan till exempel vara gas, sprängämnen, lättantändliga eller frätande vätskor.

Förare av farligt gods ska senast en timme innan avgång informera besättningen om transporten. Det gör du enklast på telefon 070-6663939 eller 0455-58011.

Regler i sundet

Max 5 knop gäller  i hela sundet.