Arkiv / Trafikinfo

RSS-flöde för detta avsnitt

Information om aktuella trafikstörningar

2021-12-14 Driftstörning vajerbyte

Tisdagen den 14/12 12:00 – ca 14:30 kommer färjan att ligga stilla för vajerbyte.

Under tiden för avbrottet trafikerar passargerabåten Inez sundet varje halvtimme under förutsättningen att det inte blir is i sundet.

OBS! Endast passageratrafik

Störningar

Torsdag 21 oktober förväntas hårda vindbyar. 
Det kan innebära störningar i färjetrafiken med inställda avgångar.
Vid frågor kontakta färjeförarna på tel: 0455-580 11

Hård vind

Fredag 30/7 förväntas hårda vindbyar. 
Det kan innebära störningar i färjetrafiken
med inställda avgångar.

 
Vid frågor kontakta färjeförarna
på tel: 0455-580 11

Haveri

Färjehaveri
Oklart när färjan är i drift igen.
Passargerarbåten Inez
börjar trafikera sundet
senast kl 14.00

 

 

 

Vajerbyte

OBS!
Måndagen den 21/6 ligger Ytteröfärjan still
för vajerbyte mellan kl 21.00-23.00
Vid frågor ring färjeföraren på 0455-580 11

Årsmöte

Kallelse till årsmöte
Ytterön Hästholmens samfällighetsförening
Lördagen den 5 juni
klockan 10.00
vid missionshuset Hästholmen

Dagordning årsmöte
1. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fastställelse av röstlängd (om så krävs)
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
8.1 Inga motioner inkomna
9. Ersättning till styrelse och revisorer
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
10.1 Beslut om fortsatt utdebitering av väg/ färjeavgifter.
10.2 Beslut om väg och färjeavgifter för 2022 samt debiteringslängd.
Vägavgift Ytterön/ Hästholmen 200kr
Vägavgift Grebbegårdsvägen 100kr
Färjeavgift 1200kr
11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
12. Val av revisorer
13. Fråga om val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

 

Färjan åter

Ytteröfärjan är nu åter ifrån varvet
och kommer att trafikera sundet
tisdag 4 maj från kl 05:00
med endast passagerare och personbilar.

Tyngre trafik från kl 19:00 (tisdag 4 maj)  
Vid frågor kontakta:
Ledchef Markus Karlström 070-510 18 50
Ordförande YHS Per-Ola Holm 070-828 42 12
Färjeförarna 0455-580 11

Faktura

Information till delägare
Utdebitering av avgifter för 2020 pågår.
Det förekommer ett antal fel i debiteringslängden. Vi ber om ursäkt för detta och arbetar just nu med direkta åtgärder.
Har ni blivit felaktigt debiterade och inte erhållit en kreditfaktura på detta före den 30/11 så vänligen hör av er till
eller ring Johan 0703-490314
Vänligen kontakta inte färjeförarna i dessa ärenden.
/ Styrelsen