Väder

Om färjan

 

DSC_0272

 

Thomas. Dan, Gunnar, Bengt
Åke, Martin, Kent, Markus

forstafarjan

Den första färjan

Färjan idag

En landförbindelse hade länge varit aktuell och blev akut i och med att skolan drogs in. Då skulle man bli tvungna att inackordera barnen i Torhamn under veckorna och bara träffas hemma om helgerna. Det blev många möten där föräldrarna var drivande och man beslöt att trycka på myndigheterna för att få till stånd en landförbindelse.

1962 beslöts att bilda en vägsamfällighet.
1963 stadgarna i vägsamfälligheten antogs.
1963 meddelar kommunalnämnden att landstinget skulle bidra till att anordna en färjeförbindelse.
Kostnaden var 600 tkr varav merparten erhölls som statsbidrag. 100 tkr erhölls av landsting och kommun. Dessutom skedde en utdebitering på 21.170 kr från öns fastighetsägare.
1964 första färjan beställdes, den var begagnad och kom från Lysekil.
1965 färjan togs i drift.
1970 avsattes en fond för reparationer och underhåll.
1978 ny färja beställdes.
1979 ny färja på plats.
1982 raststuga uppfördes.
1997 upplöstes Ytteröns vägsamfällighet och Ytterön- och Hästholmens samfällighetsförening bildades.
1998 breddades brobanken vid Lilla Sund
2001 infördes halvårskort samt beslutades om underlag för ombyggnad av förarhytten.
2002 inleddes arbetet med finansiering av ny vaktstuga och ”möteslokal”.

Viktigaste händelserna de sista 10 åren
2006 färjan byggs om med ny förarhytt och motorsystem.
2008 höjning av vägsträckan vid “Nya Bro”.
2009 arbetsbåten Ellen införskaffas.
2014 sjösättningsrampen byggs.
2015 ser vi fram emot eldriven färja under året
En viktig ingrediens, den allra viktigaste, är naturligtvis den förbättring av servicegrad som skett med tätare turer och möjlighet att komma över sundet större del av dygnet. Ibland har turlistan till och med ändrats på personnivå, när arbetstiden inte stämt överens med turlistan. Man minns knappt längre hur det var förut men jag minns hur viktigt det var att vara i tid till färjan när jag var liten och det var mycket lång tid mellan turerna.
Oerhört mycket arbete är nedlagt i denna förening och mycket är på gång just nu.

Hur det skulle varit här ute om inte färjan kommit för 50 år sedan det kan man ju också fundera på någon gång emellanåt.