Färjan i drift från 11.00

Från kl 11.00
går färjan enligt turlista