Tidtabellsjustering

Från den 15 mars
ändras färjans tidtabell.
Uppehållet kl 15.45
Flyttas till kl 15.15
för att det ska passa
med skolbussen.