Hårda vindbyar

Under måndag förväntas hårda vindbyar vilket kan innebära störningar i färjetrafiken.

Trafiken kan ställas in med kort varsel.

Vid frågor kontakta färjeförarna på tel 070-666 39 39