Haveri

Färjehaveri
Oklart när färjan är i drift igen.
Passargerarbåten Inez
börjar trafikera sundet
senast kl 14.00