Faktura

Information till delägare
Utdebitering av avgifter för 2020 pågår.
Det förekommer ett antal fel i debiteringslängden. Vi ber om ursäkt för detta och arbetar just nu med direkta åtgärder.
Har ni blivit felaktigt debiterade och inte erhållit en kreditfaktura på detta före den 30/11 så vänligen hör av er till
eller ring Johan 0703-490314
Vänligen kontakta inte färjeförarna i dessa ärenden.
/ Styrelsen