Information

Information 

Under januari och februari arbetar vi med att bygga ut Ytteröfärjans batterikapacitet för att kunna minimera drifttiden på hjälpmotorn som förser färjan med ström.
Detta för att förbättra miljön för våra resenärer, personal och boende i närheten genom minskat buller samt minskade avgasutsläpp.
Vi kommer även att installera radar för att kunna se andra båtar även vid nedsatt sikt samt AIS (Automatic indifikationsystem som är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser).
Under tiden som arbetena pågår kan det förekomma mindre störningar i trafiken. Vi hoppas ni har överinseende med detta.