Stopp i färjetrafiken!

Endast persontransport
med Ellen varje hel och
halv timme tills vidare.

STOPP