Helt stopp i färjetrafiken

Ingen persontransport
tills vidare!