Färjan åter i trafik

Nu går färjan enligt
turlista igen!