Ellen åter i trafik

Ellen går nu enligt turlista.
I det fall vinden tilltar
tas Ellen ur trafik!
För info tel 070-666 39 39 eller
www.ytterofarjan.se

Nu går..