Ytteröfärjan i drift igen!

Nu är Ytteröfärjan i drift  och går enl tidtabell!