Ytteröfärjan åter i drift!

Nu går Ytterfärjan enligt tidtabell!