Färjans eldriftsprojekt är vilande

Eldrift B

Färjans eldriftsprojekt är vilande sedan juni 2016