Hjärtstartaren!

Hjärtstartare finns nu i styrhytten på färjan.
Styrelsen vägföreningen.

Hjärtstartaren