Mobiltelefonen

till färjeföraren 070-6663939 är åter i bruk.