Färjan åter

Senast kl 16 i morgon fredag är färjan åter och i drift.