Färjan på varv

Obs! Ny tid för varvsbesöket
22 augusti till längst 5 september
Under tiden endast persontransport.