Biljetthållare


Det är viktigt att ni som har årskort placerar det väl synligt i framrutan.
Ni kan erhålla en biljetthållare gratis på färjan.