Väder

Arkiv efter Författare

Besiktning

Torsdag 15 sept kl 09.00-16.00
kommer Ytteröfärjan tas ur trafik för
sjövärdighetsbesiktning, vägning m.m
Persontrafiken upprätthålls med m/f Ellen hel och halv timme.

Färjan på varv

Obs! Ny tid för varvsbesöket
22 augusti till längst 5 september
Under tiden endast persontransport.

Driftstörning

Natten mellan den 27 och 28 juni
kl 00.10-03.00
Under tiden kommer endast nödtrafik
för passagerare vara möjlig.

Uppdaterad

Registrera
Nu är hemsidan uppdaterad.
Under fliken trafikinformation kan du se
om det är trafikstörningar.

Håll dig uppdaterad genom att registrera dig!
Händer det något med färjan får du information
om detta på mail.