Årsmöte

Ytterön Hästholmens Samfällighetsförening
Den 6 Juni
klockan 10.00
EFS missionshus Hästholmen.